OpetMoguSve

KOJI SU SIMPTOMI
PARKINSONOVE BOLESTI?

Kardinalni simptomi koji se javljaju kod Parkinsonove bolesti su tremor u mirovanju, rigidnost, bradikinezija, oslabljeno i sporo kretanje tijela te poremećaj hoda. Tremor ili trešnja je najočitiji simptom Parkinsonove bolesti, iako nije uvijek prisutan kod svih pacijenata. Tremor može zahvatiti jednu ili obje strane tijela te se obično pojavljuje u prstima, rukama ili stopalima i zatim se može proširiti na ostatak udova.

Bradikinezija ili usporavanje pokreta je simptom Parkinsonove bolesti koji uzrokuje sporije kretanje, pri čemu osoba radi manje korake, ne može se pokrenuti ili ustati sa stolice. Rigidnost najčešće započinje u nogama ili vratu te uzrokuje ukočenost u mišićima i poteškoće pri micanju i određenim pokretima.

Ostali motorički simptomi s kojima se osoba oboljela od Parkinsonove bolesti susreće su posturalna nestabilnost, poteškoće u govoru, senzorički te autonomni poremećaji, demencija, hiposmija, odnosno lice poput maske te smanjeno treptanje i kognitivni poremećaji. Kada se govori o nemotoričkim simptomima bolesti, važno je naglasiti kako se oni mogu pojaviti i nekoliko godina prije motoričkih simptoma, a najčešće su to hiposmija ili anosmija, anksioznost, depresija, problemi u koncentraciji, konstipacija i poremećaji REM faze. Kod 15% oboljelih javlja se i sindrom nemirnih nogu, neurološki poremećaj nekontroliranog poriva pomicanja nogu.

Hiposmija je djelomični gubitak osjeta njuha, a anosmija je potpuni gubitak osjeta njuha. Ovi simptomi smatraju se simptomima prodromalne faze i mogu se koristiti za ranije otkrivanje same bolesti. Poremećaji spavanja jedan su od najranijih nemotoričkih simptoma i često su to problemi s usnivanjem, smetnje disanja, fragmentirani san te otežano okretanje u krevetu.

Osim spomenutih simptoma, kod pacijenata se javlja i pet različitih vrsta bola. Prva vrsta je muskulotetni bol koji je uzrokovan rigidnošću i reumatološkim bolestima, zatim radikularni neuropatski bol, uzrokovan lezijom korijena živca, distonični i centralni neuropatski bol koji je često uzrokovan antiparkinsonicima te akatazija do koje dolazi ili u „OFF“ fazi bolesti ili je uzrokovana lijekovima.