OpetMoguSve

ODABIR PACIJENATA
ZA DBS TERAPIJU

Pri odabiru pacijenata za duboku mozgovnu stimulaciju, unatoč minimalnim komplikacijama zahvata, važno je u obzir uzeti koji bi pacijenti imali najveću korist od terapije, koji će zadržati tu korist dovoljno dugo kako bi se uloženi trud i fizički napor pacijenta isplatio te koji su pacijenti fizički i kognitivno sposobni podnijeti operaciju te postoperacijske aktivnosti u vidu prilagodbe na uređaj i novu terapiju. Neki od bitnijih čimbenika koji se također uzimaju u obzir su dob, prisutnost drugih komorbiditeta, odgovor na levodopu, dužina trajanja bolesti, tip Parkinsonove bolesti te njezini simptomi.

Ako se primijete neki od sljedećih znakova, lijekovi više nisu učinkoviti kao prije i primjena duboke mozgovne stimulacije može pomoći:

  • Motorički simptomi poput tremora ili rigidnosti se pojavljuju više sati dnevno.
  • Nakon uzimanja doze lijeka, prolazi više vremena do trenutka kada lijek počinje djelovati.
  • Učinkovitost lijekova se smanjuje između doza.
  • Češća potreba za uzimanjem lijekova, pogotovo noću.
  • Potrebna je veća doza lijeka kako bi se postigao isti efekt.
  • Nuspojave lijekova postaju problem pri izvođenju svakodnevnih aktivnosti.

Kod odabira pravih kandidata za terapiju dubokom mozgovnom stimulacijom bitno je provođenje Levodopa testa – ako rezultat ukazuje na to da pacijenti ne mogu dovoljno dobro kontrolirati simptome, unatoč lijekovima, smatrat će se potencijalnim pacijentima za duboku mozgovnu stimulaciju. Većina znanstvenika smatra kako je jedan od važnijih faktora i da pacijent ima isključivo idiopatsku Parkinsonovu bolest, odnosno da uzrok bolesti nije poznat. Važna je i sposobnost pacijenta da podnese relativno zahtjevan i dugotrajan operacijski zahvat, uz suradnju i fizičku spremnost.