OpetMoguSve

PREDNOSTI
DBS TERAPIJE

Kvaliteta života primjenom duboke mozgovne stimulacije uspješno je poboljšana kod više od 160 000 pacijenata tijekom proteklih nekoliko desetljeća smanjivanjem intenziteta motoričkih i nemotoričkih simptoma Parkinsonove bolesti.

Prednosti koje donosi duboka mozgovna stimulacija:

  • Manje lijekova, više opuštanja – DBS terapija može smanjiti količinu lijekova koju osoba unosi čime se smanjuju i neke od nuspojava uzrokovane tim lijekovima.
  • Lakša i bolja jutra – DBS pruža terapiju 24 sata dnevno, čak i tijekom noći zbog čega osoba ima bolji san i jednostavnija jutra.
  • Jednostavnost – za razliku od nekih drugih vrsta terapija, duboka mozgovna stimulacija ne zahtijeva svakodnevno čišćenje ili punjenje.
  • Više sati bolje kontrole pokreta – DBS na dnevnoj bazi pruža dodatne sate lakše i bolje kontrole kretanja bez pojave simptoma poput diskinezije.
  • Povećana kvaliteta življenja – u kombinaciji s lijekovima, DBS terapija podiže kvalitetu života i olakšava svakodnevne aktivnosti.
  • Reverzibilnost – za razliku od drugih kirurških zahvata, DBS uređaj se može ukloniti ili isključiti.

Nakon operacije, korist zahvata vidljiva je u skraćenju „OFF“ razdoblja za 68,2%, kraćim i blažim diskinezijama, smanjenima za 69,1%, smanjenju doza lijekova, poboljšanju nemotoričkih simptoma te poboljšanju kvalitete života. DBS metoda smatra se sigurnim zahvatom, a većina nuspojava koja se pojavi nakon operacije su privremene i blage.