OpetMoguSve

ŠTO JE
DBS TERAPIJA?

Duboka mozgovna stimulacija je oblik neurokirurške intervencije koji se primjenjuje kada lijekovi prestanu adekvatno utjecati na motoričke i nemotoričke simptome Parkinsonove bolesti, odnosno kada se kod pacijenata lijekovima više ne mogu regulirati „ON“ i „OFF“ razdoblja.

DBS terapija funkcionira tako da se u područje prsa, ispod kože, ugradi uređaj sličan srčanom stimulatoru pacemakeru, koji šalje električne signale dijelu mozga zaduženom za kontrolu pokreta. Poslani signali blokiraju neke od poruka mozga koje uzrokuju neučinkovitost motoričkih funkcija. Uređaj je povezan s mozgom kroz dvije tanke, izolirane žice koje omogućuju signalima da dospiju do izvora simptoma bolesti unutar mozga. Postavke stimulacije određuju doktori i stručnjaci te ih prilagođavaju individualnim simptomima ovisno o potrebama pojedinih pacijenata. Većini pacijenata ugradnja duboke mozgovne stimulacije izvršena je u dobi između 40. i 60. godine života.

Važno je naglasiti kako je operacija reverzibilna, odnosno implantirani uređaj se može ukloniti ili ugasiti. Prije odabira pacijenata za DBS terapiju bitno je napraviti procjenu neurologa, neuroradiološku obradu te se savjetovati s neurokirurgom koji obavlja DBS operaciju. Sam postupak traje nekoliko sati, pri čemu je pacijent u većini slučajeva budan i glavu mu drži okvir kako bi se elektrode mogle precizno postaviti.