OpetMoguSve

ŠTO JE
DISTONIJA?

Distonija je neurološki poremećaj kojeg karakteriziraju nenamjerne trajne kontrakcije mišića koje dovode do abnormalnih položaja dijelova tijela. Navedene kontrakcije uzrokuju ponavljajuće pokrete tijela ili bolne te neugodne položaje koji utječu na svakodnevnu kvalitetu življenja. Distonija se dijeli na primarnu, odnosno idiopatsku te sekundarnu, izazvanu različitim uzrocima poput moždanog udara ili porođajne traume. Distoniju i njezine simptome moguće je olakšati terapijama koje uključuju korištenje lijekova, injekcije, rizotomiju i palidotomiju te duboku mozgovnu stimulaciju.