OpetMoguSve

TERAPIJA
PARKINSONOVE BOLESTI

Terapija Parkinsonove bolesti može biti medikamentozna ili putem invazivnih metoda u uznapredovanim fazama. Lijekovi koji se koriste mogu se podijeliti u tri kategorije. Prvoj kategoriji pripadaju oni lijekovi koji povećavaju razinu dopamina u mozgu poput levodope, metaboličkog prekursora dopamina koji prolazi moždanu barijeru i pretvara se u dopamin. U drugoj kategoriji se nalaze lijekovi koji se koriste za smanjivanje simptoma bolesti, dok se u trećoj kategoriji nalaze lijekovi koji utječu na nemotoričke simptome bolesti. Levodopa je lijek koji se često koristi, ali nakon nekoliko godina kod određenih pacijenata postaje manje učinkovit, na što mogu ukazivati određeni znakovi poput: više sati u danu osoba osjeća simptome bolesti, sve su intenzivnije faze trošenja, češća je potreba za uzimanjem lijekova.

No kako bolest napreduje, primjena lijekova prestaje biti dostatna te se tada u obzir uzimaju kirurški zahvati, poput DBS terapije, odnosno primjene duboke mozgovne stimulacije, te među ostalim palidotomije i talomije. Palidotomija i talomija su kirurški postupci koji nisu toliko česti i u sklopu kojih kirurg uništava određene moždane stanice kako bi se olakšali simptomi povezani s kontrolom pokreta, poput diskinezije i distonije.